Lajme

Shtepia E Bardhe Publikon Deklaraten Tronditese Te Joe Biden Mbi Ratko Mlladiq…

Presi denti i Shteteve te Bashkuara te Amerikes, Joe Biden, ka rea.guar pasi Dhoma e Apelit e Gjykates Penale Nder kombetare te Kombeve te Bashkuara ne Hage konfir.moi denimin me burgim te perjetshem ndaj kri mineIit serb, Ratko Mlladiq, duke e quajtur kete ven.dim historik.

Ne nje dekla rate me shkrim, Biden tha se vendimi i sotem tre.gon se ata qe kryejne kr ime te tmrrshme do te mbajne per gjegjesi. Po thuajse 26 vjet me pare, Ratko Mlladiq urdhe.roi ekze kutimin e rreth 8.000 burrave dhe djemve te pa ar.matosur ne Srebrenice.

Ai gjith ashtu udhehoqi nje rrethim bru.taI shume-vjeçar te Sarajeves dhe ishte per gjegjes per shume kr ime te tjera. Mekanizmi Nder kombetar i Apelit i Kombeve te Bash.kuara per Gjykatat PenaIe ne Hage konfirmoi sot denimin e tij per gjen ocid, kr.ime kunder njerezimit dhe kr ime Iu fte.

Ky ver dikt historik tregon se ata qe kry.ejne kr ime te tmrrshme do te mba.jne pergjegjesi. Ai vendim gjith ashtu perforcon vendosmerine tone te per.bashket per ti parandaluar mizorite e ardhshme kudo ne bote, tha Biden, ka per cjelle Shtepia e Bardhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *