Lajme

BE-Ja Trondite Te Gjithe ! I’a Ben 8 Me 2 Albin Kurtit, Mbron Interesat E Serbise !!

Krye ministri i Kosoves, Albin Kurti dek.laroi dite me pare se dialogu tash e tutje nuk do te jete vazhdim i pro cesit te mehershem, por vazh.dim i dialogut te ardhshem.

Sipas dekla.rimit te Kurtit, dialogu do te jete ndry.she apo do te shtjelloje çeshtje te tjera nga ato qe jane trajtuar tash e di.sa vite.

Ne taki.min qe do te zhvillohet ne Bruksel nuk eshte ta.kim i vazhdimit te dialogut por perballja e pare, apo ta.kimi i pare me Vuçiqin me te cilin s’jam takuar asnje.here, per dallim me tryezen qe eshte mbaj.tur me mbi 30 veta ne shkurt te vitit 2020 ne kon.ferences e Sigurise qe mbahet tradicionalisht ne Mynih te Gjermanise.

eshte takimi i pare dhe aty do ta sho.him se çfare do te jete kapitulli i dia.logut te ardhshem, eshte takim i dialogut te ar.dhshem por nuk eshte vazhdim per dialogun e me hershem, ka thene ai.

Por nga Bash kimi Evropian kane dek.laruar per lajmi.net se ky dialog ka filluar ne vitin 2011 dhe i tille do te vazh.doje ne takimin e ardhshem qe do te zhvi.llohet se shpejti.

Rruga drejt Bash.kimit Evropian per Kosoven dhe Serbine çon permes dialogut te lehte suar nga BE-ja. Ky dialog fi.lloi ne vitin 2011 dhe vazh.don me nje takim te ri te ni.velit te larte qe do te zhvillohet se shpejti. Gjate ketij pro.cesi te vazhdueshem, qeverite e te dy paleve kane ndry shuar, por angazhimet mbeten, tha per lajmi.net zedhe.nesi i Bash.kimit Evropian, Peter Stano. Stano deklaroi gjith ashtu se te gjitha çeshtjet e dis.kutuara deri me tani dhe ato qe do te diskutohen ne te ardhmen brenda kor.nizes se ketij dialogu te vazh.dueshem e qe jane thelbesore per nje normalizim gjithe perfshires te marredhenieve ne mes Kosoves dhe Ser.bise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *